• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

 Experts Ulaştırma Logo
CANLI DESTEK

Lojistik Danışmanlık Hiz.

Lojistik Danışmanlık Hizmeti

 

Neden Tedarik Zinciri Yönetim Danışmanlık Hizmeti Almalıyım ?

 • Operasyonel maliyetlerim ( satınalma ,üretim, toplam tedarik zinciri maliyetleri ) azalacak
 • Stok maliyetlerim azalacak
 • Sabit varlık maliyetlerim azalacak
 • Nakit akışım artacak
 • Karlılığım artacak
 • Müşteri memnuniyetim artacak

Tedarik Zinciri Yönetiminde Verimliğinin Arttırılması

Firmaların hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi için , mevcut süreçlerinin verimlilik tespiti , ilgili sapmalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik yapılabilecek etkinlik ve tasarruf çalışmaları ile ilgili olarak görüş ,proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Etkin Talep Tahmin Planları
 • Etkin Üretim Planlama (Kısa ,orta ve uzun vadeli)
 • Etkin Malzeme Tedarik Planları
 • Tedarikçi Seçme,Değerlendirme ve Etkin Satınalma Politikaları
 • Ürün Dağıtım Planları ve Optimizasyonu
 • Optimum stok tutma politikaları (siparişe göre ve stoğa göre üretim metodları )
 • Etkin Depo Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Etkinliğini Ölçme ve Sapmaların Değerlendirilmesi
 • Firmalara Özel Maliyet Tasarrufu Sağlayacak Kritik Noktaların Belirlenmesi

Etkin Nakliye ve Dağıtım Metodları

Müşteri ihtiyaçları ve mevcut nakliye metodlarının tespiti , firmaya özel rekabetçi ve maliyet avantajı sağlayan network optimizasyonu yapılması konusunda görüş ,proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Denizyolu Nakliyesi
 • Havayolu Nakliyesi
 • Karayolu Nakliyesi
 • Demiryolu Nakliyesi
 • Mikro ve Parsiyel Dağıtım
 • Müşteriye Özel Dağıtım Projeleri
 • 3rd Party Hizmet Sağlayıcı Seçimi ve Yönetimi

Depolama Alanlarının Optimizasyonu

Firmaların ihtiyaç ve maliyet avantajlarına göre , optimum depo kapasitesi, sayı ve lokasyonlarının belirlenmesi; depo süreçlerinin etkin işleyişini sağlayan yöntem ve metodlar konusunda görüş ,proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Dağıtım Merkezlerinin , Depoların Sayı ve Lokasyonlarının Tespiti ve Optimizasyonu
 • Etkin Depo Yönetimi İçin Gereken Prosedür ve Talimatlar
 • Güvenli depo ve depolama (izlenebilirlik, etkin yükleme ,yer ve lokasyon tanımlamaları,etkin sayım metodları,kayıtlar,barkodlama vb)
 • Depo Denetleme ve Raporlama Sistemleri

Tedarik Zinciri Yönetiminin Oluşturulması

Kurumsallaşma ve globalleşme yolunda ilerlemek isteyen fakat henüz tedarik zinciri görev ve organizayonu oluşmamış firmalara görüş ,proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Rollerin Belirlenmesi
 • İş Akışlarının Belirlenmesi
 • Diğer Bölümlerle İlişkilerin Tanımlanması
 • Görev ve Sorumlulukların Belirlenmesi
 • Organizasyon Şeması ve Şemadaki yeri
 • Gerekli Eğitimler

Tedarik Zinciri Süreçlerinin Tanımlanması

İş süreci haritalama, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak isteyen kuruluşlara fayda sağlamak amacı ile yapılan iş akışlarının tasviridir. Bu kapsamda, firmalara ve proseslerine özel tedarik zinciri süreçlerinin oluşturulması konusunda görüş,proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Süreç Haritalarının Oluşturulması
 • Süreç Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Performans Yönetim Modellerinin Oluşturulması

Tedarik Zinciri Süreçlerin İyileştirilmesi

İş süreci haritalama, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak isteyen kuruluşlara fayda sağlamak amacı ile yapılan iş akışlarının tasviridir. Bu kapsamda, firmaların mevcut tedarik zinciri süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş,proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Zincir Boyundaki Çalışanlar ile Kurumun İş Süreçleri Arasındaki Koordinasyonu
 • Süreçler Arası Kopuklukların Tespiti
 • Süreç Optimizasyon Modellerinin Oluşturulması
 • Hizmet Kalitesinin Yükseltilip Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması
 • Toplam Maliyetin Düşürülmesi

Tedarik Zinciri Süreçlerinin Denetlenmesi

Sürekli iyileştirme ve geliştirme kapsamında mevcut tüm süreçlerin düzenli olarak denetlenmesi ve raporlama hizmeti vermekteyiz.

 • Planlama
 • Satınalma ve Tedarik
 • Depolama
 • Dağıtım ve Nakliye

YYS Kapsamında Tedarik Süreci Yönetimi

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası alımı aşamasında gerekli olacak tedarik zinciri yönetimi talimatları ve ilgili dökümanların oluşturulması ve denetlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz

 • Güvenli Depolama
 • Güvenli Taşıma
 • Güvenli Park Yeri Alanları
 • Planlama
 • Satınalma ve Tedarik,