• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

 Experts Ulaştırma Logo
KOMPLE TAŞIMACILIK
PARSİYEL TAŞIMA
HAVA KARGO TAŞIMA
DEPOLAMA
CANLI DESTEK
 • KVK DUYURUSU - 05/07/2018
 • KVK DUYURUSU

  EXPERTS ULAŞTIRMA DEPOLAMA SAN VE DAĞITIM SAN. LTD.ŞTİ

  EXPERTS ULAŞTIRMA KVK POLİTİKASI

  KVK Politikası Politika, Resmi internet sitesi  http://www.expertsulastirma.com adresinde yayımlanarak erişime açıldığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

   

  VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

  EXPERTS Ulaştırma tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak korunur, işlenir ve aktarılır.

   

  VERİ İŞLEME VE İLKELER;

  v  Faaliyetlerini yürütürken kişisel verilerin işlenmesinde hukuki kurallara uygun hareket etmektedir.

  v  Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

  v  Kişisel veriler işlerken amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü hareket etmektedir.

  v  Kişisel veriler saklanırken öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum göstermektedir.

  v  Kişisel veriler sadece işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

  v  Kişisel verileri, süre sonunda güvenli bir şekilde silmekte ve/veya imha etmektedir.

   

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

  EXPERTS ULAŞTIRMA, veri sahibinin açık rızasını alma konusuna gerekli özeni göstermektedir. Bazı şartlarda Kanun’da belirtildiği gibi veri sahibinin açık rızası alınmaksızın veriler işlenmektedir.

   

  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİ VERİLERİNİN İŞLENME ŞARTLARI

  EXPERTS ULAŞTIRMA, veriler ırk, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,  dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası ile işlemektedir.

   

   

  KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ YA DA YURT DIŞINA AKTARILMA ŞARTLARI

   

  EXPERTS ULAŞTIRMA, kişisel verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  

   

  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  EXPERTS ULAŞTIRMA, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığını, kişisel veri toplamanın yöntemini ve hukuki sebebini açıklamaktadır. Ayrıca veri sahibinin haklarına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmektedir. 

   

  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI

   

  v  Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  v  Verilere ait bilgi talep etme,

  v  Verilerin nerelerde işlendiği ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  v  Aktartıldığı 3. Kişileri öğrenme.

  v  Hatalı oluşan kayıt var ise düzeltilmesini isteme,

  v  Silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  v  Veriler ile ilgili aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  v  Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

   

  VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  EXPERTS ULAŞTIRMA, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

   

  VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYDOLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  EXPERTS ULAŞTIRMA, veri sorumlusu sıfatıyla, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptıracaktır.

   

   

  VERİLERİN MUHAFAZASI, SİLİNMESİ, İMHASI VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

  Bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilerek muhafaza edilmektedir.

   

  ALINAN TEDBİRLER

  Kanun ve yönetmenliklere uygun olarak işlenen veriler. Aynı doğrultuda korunmaktadır.

   

  KVK = Kişisel verilerin korunması kanunu

  Duyuru Arşivi

 • COVID-19
 • BULURUM.COM • YURT DIŞI FTL TAŞIMA
  Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam46
  Toplam Ziyaret44906
  Muhasebe Giriş
  Yetki Belgesi
   Experts Ulaştırma Yetki Belgesi

  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  Araç Yetki Belgesi Sorgulama

  Hava Durumu