• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

 Experts Ulaştırma Logo
KOMPLE TAŞIMACILIK
PARSİYEL TAŞIMA
HAVA KARGO TAŞIMA
DEPOLAMA

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCİNG)

 Experts Dış Kaynak Kullanımı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI NEDİR?

Firmalar' ın kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin dışındaki; öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden alınmasına “outsourcing” veya “dış kaynak kullanımı” denir.

İşletmelerin kendisine rekabet avantajı sağlayan faaliyetlere odaklanması, kendi uzmanlık alanına girmeyen faaliyetleri ise bu konuda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde sağlaması eğilimleri sonucu ortaya çıkmıştır.Giderek artan küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerin etkisi altındaki işletmelerin, bu yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için üç temel özelliği bünyelerinde mevcut bulundurmaları gerekmektedir: hız, esneklik ve maliyet avantajı.


Teknolojik gelişmelerin ve sanayileşmenin yaşandığı, pazar şartlarının sürekli değişkenlik gösterdiği, rakiplerin arttığı, rekabetin fazlalaştığı günümüz şartlarında sektörün hedeflerine ulaşmasının büyük ölçekte lojistik faaliyetlere bağlı olduğu ifade edilebilir


Lojistiğin Kavramsal Boyutu Lojistiğin hedefi, tüketici istek ve ihtiyaçlarını yüksek bir seviyeye ulaştırmak, yatırımları ve kaynakları en verimli şekilde kullanmayı sağlamak ve rakiplere karşı avantaj sağlamaktır.

█►İşletmemin ürün ve hizmetlerin maliyetleri nasıl azaltılır?
█►İşletmem için rekabet avantajı nasıl sağlanır?
█►İşletmem işletme için fayda sağlanılır mı?
█►İşetmemin kalite standardını masıl yüksek tutar?
█►işletmemin müşteri hizmetleri ve memnuniyeti nasıl sağlanır?
█►İşletmem değişen çevre koşullarına nasıl uyum sağlanır?


DIŞ KAYNAK KULLANIMIN  ORTAK ÖZELLİKLERİ

█►Maliyetlerin düşürülmesi,
█►İşletmenin Asıl ve Temel yeteneklere odaklanmak,
█►Rekabet avantajı elde etmek,
█►Esnekliği ve kaliteyi arttırmak,
█►İşletme dışı bir firmayla ortak çalışma,
█►İşletmede fiziksel küçülme sağlanarak, karı maksimize etmek,
█►İşletmenin temel yeteneği dışındaki faaliyetlerin devredilmesi,
█►Uzmanlık gerektiren işlerin dışarıdan alınmasıdır.


İşletmeler adına hayati öneme sahip bir stratejik yönetim kararı olan dış kaynak kullanımını ortaya çıkaran nedenler; küreselleşme, hızlı değişim, teknolojik gelişmeler ve rekabetin artması olarak belirtilmekted

DIŞ KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI

Dış kaynak kullanımının işletmelere sağladığı önemli yararlar bulunmaktadır Bu yararlar şöyle sıralanabilir.

█►İşletmelerin ana işi faaliyet alanlarına odaklanmasını sağlar, 
█►Maliyetlerin azaltılması
█►Sabit maliyetlerin değişken maliyete dönüştürülmesi
█►Fiyatlandırmada Maliyetlerin daha önceden bilinmesi,
█►Standartlaşmış hedeflenen hizmet düzeyi,
█►Geniş ve esnek kaynak havuzu,
█►Maliyet ve teknoloji risklerinin azaltılması
█►Bürokrasiyi azaltır,
█►Değişen pazar şartlarına cevap verilmesinde esneklik sağlar,
█►İşi zenginleştirir,
█►İşletmelere üretim ve kapasite planlamasında esneklik sağlar,
█►Yöneticilerin zaman kazanmasını, yatırıma ve yönetime odaklanmalarını sağlar,
█►Başarısı olmayan bölümlerin ve faaliyetlerin elenmesini sağlar,  
█►Hızlı büyümeyi sağlar,
█►Temel yeteneklerin keşfedilmesini ve bu yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olamak.
█►Ticari riski azaltma yeterliliği sağlar,
█►Yeni sektörler oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlar,
█►Ürün ve hizmetlerin daha etkin ve kaliteli olmasını sağlar,
█►İleri teknoloji yatırımlarını azaltır ve gelişen teknolojiye uyum sağlamaya yardımcı olur,
█►Yeni teknolojilere, yeni tecrübelere ve yeni bilgilere ulaşma fırsatı sağlar.
█►Coğrafi olarak uzak mesafelere ulaşılarak yeni müşterilere  erişme imkânı sağlar,
█►Sabit maliyetlerin değişken maliyetlere dönüşmesini sağlar,
█►Malzemenin, emeğin ve genel üretim maliyetlerinin azaltılmasını sağlar, 
█►Dış kaynak kullanılana kadar ortaya çıkarılamayan bazı gizli maliyetlerden tasarruf edilmesini sağlar, 
█►Dış kaynak kullanarak sağlanan süreçlere ait belirli varlıkların satılabilmesi ile nakit sağlanması sağlar.
█►Çalışanların işi bırakması, hastalanması, izne ayrılması gibi beklenmedik durumlar için önlemler geliştirerek kaynak sürekliliği sağlar.DIŞ KAYNAK KULLANIMIN DEZAVANTAJLARI


Dış kaynak kullanımının işletmelere sağladığı yararların yanında bazı sakıncaları da bulunmaktadır. 


█► İşletmenin dış kaynak kullandığı alanda kontrolün kaybedilmesi, 
█► Yanlış ve yetersiz tedarikçi işletme seçimi, 
█► Tedarikçi işletmeye uzun süreli bağımlı kalınması, 
█► Tedarikçi işletmenin sözleşme şartlarına uymaması, 
█► Alternatif işletmelerle yapılabilecek daha avantajlı işbirliği olasılıklarını değerlendirememe, 
█► Tedarikçi işletmenin değişen koşullara ayak uyduramaması, 
█► Tedarikçi işletme ile anlaşmazlık yaşanması, 
█► Tedarikçi işletmeyi kontrol güçlüğü, 
█► Riskin paylaşılmayarak tek taraflı çıkarlara yönelinmesi. 
█► İşletmeye ait gizli bilgilerin rakip işletmelerin eline geçmesi, 
█► Acele karar vermeden dolayı yaşanabilecek sakıncalar, 
█► İşten çıkarmalar nedeniyle çalışanlar arasında huzursuzluk olması, 
█► Önemli beceri ve yeteneklerin kaybedilmesi, 
█► Dış kaynak kullanımı ile yapılan faaliyetin tersine çevrilmesinin çok güç olması, 
█► Sözleşme maliyetlerinin fazla olması, 
█► Mali konularda ve yönetimle ilgili konularda olumsuz etkilerinin olması, 
█► Kısa vadeli ekonomik amaçlara odaklanılması, 
█► Dış kaynak kullanımının her faaliyet için uygun olmaması, 
█►Esnekliğin kaybolması,
█►o   Dış kaynaklara bağımlı olma,denetimi kaybetme,
█►o   Çalışanların ve sendikaların gözünde güven ve prestij kaybetme,
█►Dış kaynak sağlayan firmanın performansının izlenilmesi ve değerlendirilmesindeki güçlükler,
█►Kısa dönemli tasarruf için uzun dönemli anlaşmalardan doğabilecek sakıncalar

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin kendilerine sürdürülebilir rekabet avantajı sağlama konusunda ciddi artıları olan faaliyetlerine odaklanmasına ve kendi uzmanlık alanları ve öz yetenekleri dışında kalan faaliyetleri alanında uzmanlaşmış olan profesyoneller aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir şekilde sağlanmasına olanak sağlayan yönetim stratejisi olarak nitelendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler :Dış Kaynak Kullanımı, Outsourcing, Lojistik outsourcing firmalarıdış kaynaklardan , dış kaynak yönetimiyararlanma süreci


 Experts Ulaştırma

     Experts Ulaştırma İmza

ŞERİT ile ilgili görsel sonucu


 İletişim İçin

 

YURT DIŞI FTL TAŞIMA
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.13268.1652
Euro9.67099.7097
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret28997
Yetki Belgesi
 Experts Ulaştırma Yetki Belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Araç Yetki Belgesi Sorgulama

Hava Durumu